Algemene Voorwaarden - Anka Willems - illustrator - kunstenaar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Anka.
Met koper wordt de wederpartij van Anka aangeduid; degene die van Anka koopt en/of geleverd krijgt. Door uw bestelling via de online shop www.ankawillems.nl verklaart u zich akkoord met de verkoop, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

Prijzen
Alle in de online shop en in deze leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. Kopers uit Landen van de Europese Unie betalen de artikelprijs inclusief BTW. Anka is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan kopers.

Levering/levertijd
Levering geschiedt op de plaats die de koper heeft opgegeven in de webshop of schriftelijk via post of e-mail. De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper.

Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overmaking of bij afhalen. De wet kopen op afstand zegt, dat de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders is overeengekomen. Doorgaans geldt een leveringstermijn van 6 werkdagen na ontvangst van de betaling. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft koper niet het recht op enige schadevergoeding. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden.
De levertijd gaat in op het moment dat de door koper verschuldigde som bij Anka is ontvangen.
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
Annuleren van een order
De koper kan een transactie binnen 24 uur na het tijdstip van de bestelling annuleren en/of wijzigen door per e-mail hiervan melding te maken.

Verzendkosten
Verzendkosten zijn voor de koper. Deze kosten staan bij bestelling vermeld. De kosten van terugzending van artikelen zijn voor rekening van de koper.
Anka  (www.ankawillems.nl) is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, diefstal of beschadigen van bestellingen verzonden via de standaard verzendmethode van TNT, maar is zeer wel bereidt om samen met de klant uit te zoeken wat er met de bestelling is gebeurt en de gedupeerde eventueel te compenseren. Anka zorgt ervoor dat de creaties goed en veilig verpakt worden en levert ze af bij een vestiging van TNT Post. U kunt er voor kiezen om uw bestelling aangetekend te laten versturen. Dit is veiliger dan verzenden via standaard postbezorging. De kosten die aan het aangetekend versturen verbonden zijn, zijn tevens voor rekening van de klant. Wilt u gebruik maken van deze dienst vermeldt dit dan graag bij uw bestelopdracht. Tarieven voor aangetekend versturen vindt u op de site van TNT Post. www.tnt.nl.

Kwaliteit
Producten uit de webshop van Anka zijn van goede kwaliteit. Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving. Anka is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van de door Anka verkochte goederen. Wanneer speciale behandeling van de producten wordt vereist wordt dit bij het product vermeld.
Werkelijke kleuren kunnen iets afwijken van het geen op de monitor van koper weergegeven wordt.

Gebreken
De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste producten zijn geleverd;
-of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
-of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of doeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Anka te melden.
Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Anka. Mocht er onverhoopt iets mis zijn met het aangeschafte produkt, dan kunt u het terugsturen en wordt, indien mogelijk, de schade kostenloos herstelt of u krijgt u geld terug.

Recht van retour
Bij aankoop via de webshop van Anka heeft de consument recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald.  De kosten voor het retour opsturen van het product zijn voor de consument.
Voorwaarden: Het product mag niet gebruikt zijn. Het moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

Betaling
Betaling van uw bestelling is mogelijk via bank/giro-overschrijving of contant. Na ontvangst van een bestelling stuurt Anka een bevestigings e-mail aan koper. Het aankoopbedrag dient o.v.v. het bestelrnummer binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op het ING rekeningnummer die vermeld staat op de door u ontvangen order t.n.v . Anka Willems te Winschoten.
Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Anka Willems is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

Beheer van persoongegevens gegevens (Privacy policy)
Algemeen: Anka respecteerd de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitluitend gebruiken met uw toestemming. Anka zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Gebruik van NAW Gegevens: Anka gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, heb ik uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruik ik uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u Anka dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij Anka zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat Anka met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan Anka de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Gegevens over het gebruik van Anka's site en de feedback die Anka krijgt van haar bezoekers helpen Anka om haar site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Overige:
Anka verkoopt uw gegevens niet. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Anka. Anka garandeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zij zal dus uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Winschoten.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu